همه نوشته ها با برچسب: آبشار فدامی

جاذبه های طبیعی استان فارس

جاذبه های طبیعی استان فارس

استان فارس ، خواستگاه بخش قابل توجهی از تمدن ایرانی است به همین جهت جای به جای این استان، سرشار از اماکن تاریخی، باستانی است. خود شیراز به بهارش معروف است و طروات این شهر در تمام سال خودنمایی میکندجاری است.

مشاهده
Iran Tourist Attractions